Nyoppstartet enhet Bever

Nyoppstartet enhet Bever

Enheten kalles beverkoloni og aldersgruppen kalles bevere. Beverarbeidet er for barn på 6-7-år (1. og 2. klassetrinn), og bevertiden strekker seg over to år.

Oppstart i Birkenes mandag 14.oktober 2019 kl 1700, Speiderhuset

Møt opp, for å høre mer


Speidergruppa har i 1-2 år snakke om å starte opp en beverkoloni for 6 og 7 - åringene.  I år har vi fått den del henvendelser på om vi er igang, og det er vi NÅ.  

Et bevermøte varer vanligvis i 1 time og kan inneholde;

  • Fortellinger
  • Sanger
  • Dagens tema
  • Leker
  • Samlingsstund
  • Seremonier

På speiding.no finnes mer om beverprogrammet og beverarbeidet.

Innmelding kan gjøres på toppen av denne siden "Bli medlem"