Gruppetingets årsmøte 2017

Gruppetingets årsmøte 2017

Det innkalles til Birkenes speidergruppes årsmøte gruppeting 2018.

Dato:  7.mars 2018

Kl.:      18:00

Sted:   Speiderhuset

Se vedlagt innkalling med forslag til saker.

Innkalling gruppetingets årsmøte 2018 NSF

Gruppetingets årsmøte ble gjennomført og her finner dere godkjent protokoll fra årsmøte. 

Protokoll gruppetingets årsmøte 07032018