Beverkoloni

Enheten kalles beverkoloni og aldersgruppen kalles bevere. Beverarbeidet er for barn på 6-7 år (1. og 2 klassetrinn), og bevertiden strekker seg over to år.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider:

  • Oppleve vennskap og tilhørighet
  • Få et positivt forhold til naturen
  • Få et positivt forhld til speiding