Bli medlem

Klikk på lenka for å melde deg inn i Birkenes speidergruppe.  Du vil nå stå på venteliste til du blir godkjent som medlem - du kontaktes da.

  https://min.speiding.no/register/in/group/3505/styles/disable