Infoskriv fra leirkomiteen

Her finner du infoskrivene som kretsleirkomiteen har sendt ut.