Protokoll gruppetingets årsmøte 07032018

Beskrivelse: