Gruppas historie

På Birkeland starta guttene i 1. Birkenes Speidertropp som ble stifta 6. april 1926. 10 år seinere startet jentespeiderne opp med sin aktivitet. Birkenes speidergruppe er 80 år i 2006.
Fra og med høsten 2003 er det fra Norges Speider-forbund foretatt en ny inndeling i aldersklasser og satt nye mål og programaktiviteter for de ulike alders-klassene. Dette er nå innført i Birkenes Speidergruppe.