Førerpatrulje

Birkenes speidergruppe, tropp har meldt sin interesse for førerpatruljekurs gjennom å melde seg på "testoppdraget".

Patruljen er den viktigste arbeidsenheten i troppen. Baden-Powell sa det en gang slik: "Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet". Det er i patruljen at den enkelte speider får gode opplevelser.


Oppdrag 1

Publisert: 24.11.15

Vedlagt er første oppdrag av førerpatruljekurset. Nå er det viktig at du finner ut hvordan du vil gå fram for at dere skal få til en god oppstart. Les igjennom opplegget nøye, både oppdraget og innledningen som også følger vedlagt. Bli gjerne enig i troppsledelsen om framgangsmåte.

Vi ønsker oss masse tilbakemelding. Si ifra hvordan det fungerer, hva som er bra/kan byttes ut/gjøres bedre, og gjerne hvorfor.