Stifinner


Ekstra speidermøte torsdag 10. april + diverse

Publisert: 08.04.14

Ekstra møte

Minner om at vi har ekstra speidermøte hos oss til torsdag igjen, tema livskvalitet med fordypningsmerke kristen tro og liv og bibel. Det er fint om de har med Bibel (går greit med den grønne de fikk), og gjerne den lille loggboka si. Det er litt tid til å se på den når vi ikke er så mange som på vanlige speidermøter. Alle fra 5.klasse og opp er velkommen, men jeg regner med at 9.klasse er opptatt med konfirmantundervisning.