Aktuelt

Nyheter og aktuelle saker som Birkenes speidergruppe ønsker å dele med andre, kommer her.


Dugnad julenek 2019

Dugnad julenek 2019

Publisert: 18.11.15

Da er salget startet av julenek for kr 75,- til inntekt for speidergruppa.  Hver og en speider for utlevert 10 stk nek for salg, beverspeiderne får 5 stk.  Mulighet for å selge flere, kontakt da Jan, mob 99213722. Premiering til den som selger flest fuglenek frem til 15.desember.

Når salget er over settes pengene inn på kontonr. 2880 15 36796 og senest 15.desember

Merk innbetalingen med speiderens navn.

Lykke til


Nyoppstartet enhet Bever

Nyoppstartet enhet Bever

Publisert: 08.10.19

Enheten kalles beverkoloni og aldersgruppen kalles bevere. Beverarbeidet er for barn på 6-7-år (1. og 2. klassetrinn), og bevertiden strekker seg over to år.

Oppstart i Birkenes mandag 14.oktober 2019 kl 1700, Speiderhuset

Møt opp, for å høre mer


Møteplan høsten 2019

Møteplan høsten 2019

Publisert: 19.09.19

Her finner du møteplanen for alle enheter i speidergruppa, Bever/Flokk/Tropp/Ledere


Troppstur til Begervann

Troppstur til Begervann

Publisert: 04.09.19

Troppen dra på tur til speiderhytta ved Begervann lørdag 7.sept til søndag 8.sept.


Oppstart høsten 2019

Oppstart høsten 2019

Publisert: 19.08.19

Første speidermøte høsten 2019 mandag 26.august 2019 kl 1730-1900 kirkestedet/Birkenes kirke